Màn hình Lenovo Think Vision E24-30 

2.550.000 

Màn hình Lenovo Think Vision E24-30