Máy tính để bàn HP Eliteone 840 i7 Cảm Ứng

28.450.000 

Máy tính để bàn HP Eliteone 840 i7 Cảm Ứng