Máy tính để bàn HP Pro Tower 280 G9 PCI CORE I3 RAM 4GB

8.900.000 

Máy tính để bàn HP Pro Tower 280 G9 PCI CORE I3 RAM 4GB